Ειδήσεις

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας

Κυκλοφόρησε το τεύχος Ιανουαρίου του @UP περιοδικού του Πανεπιστημίου μας. Όπως πάντα με πλούσια ύλη.