Ειδήσεις

Πάντα με πλούσια ύλη από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Γνωριμία των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών