Ειδήσεις

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Από τις 07 έως 09 Απριλίου 2017, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της πόλης της Πάτρας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ