Ειδήσεις

Στο πλαίσιο της τακτικής και άμεσης ενημέρωσης για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας, ακολουθεί εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου της Πρυτανικής Αρχής.

Η Πρυτανική Αρχή καλεί τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου να λάβουν ενεργό μέρος

Ορκωμοσία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιολογίας, Γεωλογίας, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Φιλοσοφίας, Οικονομικών Επιστημών & ΠΤΔΕ