Ειδήσεις

Το κτίριο διοίκησης του ΠΠ

Η Πρυτανεία καθιερώνει νέο θεσµό ενηµέρωσης για τα θέµατα της πανεπιστηµιακής κοινότητας

Το εστιατόριο της ΦΕΠ

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

Οδικός Χάρτης Νεοεισερχομένων & ηλεκτρονική εγγραφή 12 Τμημάτων