Ειδήσεις

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, το Πανεπιστήμιο διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση εθελοντικής δενδροφύτευσης

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας