Ειδήσεις

Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος στους φοιτητες του ιδρύματος.

Ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / ΙΚΥ σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής φοιτητών/τριων που βρίσκονται στο Εξωτερικό.

6ος Ποδηλατικός Αγώνας Πανεπιστημίου Πατρών

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας