Ειδήσεις

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ.

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Ηλεκτρονική Αίτηση, Δικαιολογητικά & Έκδοση Ταυτότητας Σίτισης