Ειδήσεις

Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος στους φοιτητες του ιδρύματος.

Ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / ΙΚΥ σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής φοιτητών/τριων που βρίσκονται στο Εξωτερικό.

Prytaneia Panepistimiou Patron

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας