Ειδήσεις

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Σαν σήμερα, 50 χρόνια πριν, ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425/11-11-1964 το Πανεπιστήμιό μας.