Οι ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. Αποστολή των Υπηρεσιών αυτών είναι: α) η αξιόπιστη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας και ζωής των μελών του και β) η οργανωτική και επιτελική στήριξη και η ενεργός συμμετοχή των στην αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού του Ιδρύματος είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό Τηλεφωνικό Κατάλογο στη διεύθυνση http://ds.upatras.gr/.

Για να καταθέσετε Δελτίο Ειδοποίησης Βλάβης προς τη Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων του Ιδρύματος καλέστε το εσωτερικό τηλέφωνο “6666” ή από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο έκτος του τηλεφωνικού κέντρου της Πανεπιστημιούπολης το τηλέφωνο “2610996666”.

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ¦ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας ¦ Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

Αυτοτελές Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

  • Προϊσταμένη:Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Κουζέλη, τηλ. 2610996628, 2610996651, e-mail: ekouzeli@upatras.gr

Γραμματεία Συγκλήτου

  • Γραμματέας: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου

Πρυτανικού Συμβουλίου

  • Γραμματέας: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Νομική Υπηρεσία

  • Αναστάσιος Ρουμελιώτης, δικηγόρος
  • Διονύσιος Κατριμπούζας, δικηγόρος
  • Γεωργία Πήττα, δικηγόρος

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

  • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ειρήνη Μαυροειδή

Περισσότερα: http://research.upatras.gr

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

  • Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ιωάννης Τσάκωνας

Περισσότερα: http://www.lis.upatras.gr/