Ανακοινώσεις: Διοικητικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Τμήματος Πρωτοκόλλου

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΑΔΑ:77Ρ6469Β7Θ-ΟΘ8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΑΔΑ:Β5ΜΑ469Β7Θ-Κ59

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                    Πάτρα 20/01/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή 2009»

Τρίτη 7/10/2014

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

σας προσκαλούμε στην εκδήλωση για την παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2009", η οποία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη στις 07/10/2014 με ώρα έναρξης την 9η πρωινή.

Αίθουσα Τελετών, Κτίριο Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤA ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

Corallia Educational Trip 2014: Stanford, UC Berkeley, MIT και Georgia Tech σας προσκαλούν να τα ανακαλύψετε!

Το Corallia (www.corallia.org), και οι σύλλογοι Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), UC Berkeley (Hestia), MIT 

Σελίδες