Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων και των Πινάκων Απορριπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (77 θέσεις),  102 (2 θέσεις), 103 (3 θέσεις), 104

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες