Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Κατάταξη προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στο νέο μισθολόγιο, βάσει των διατάξεων του Ν. 4354/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 για το νεο μισθολόγιο και ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 προηγούμενη εγκύκλιό του.

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα αναφέρονται οι διαδικασίες που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή από τους υπόχρεους των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Οικονομικών Συμφερόντων.

Σελίδες