Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού «Συντήρηση, Αποκατάσταση Βλαβών και Λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών – Έτους 2016»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 17/05/2015 και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/04/2016 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας &

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες