Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/04/2016 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεία ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας &amp

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/04/2016 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας &

Επισυναπτόμενα: 

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα Προαγωγών (ν. 4369/2016)

Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-2-2016 τ.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 22/4/2016 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και  τη συγκρότηση της επιτροπής αξ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες