Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Ανακοίνωση κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 22/4/2016 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών και  τη συγκρότηση της επιτροπής αξ

Επισυναπτόμενα: 

Εκλογές Προέδρων Τμημάτων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2014, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9.7.2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 10.7.2014.

Εκλογές Προέδρων Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Προέδρων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2014, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9.7.2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 10.7.2014.

Εκλογή Προέδρου Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, του οποίου η θητεία λήγει στις 31.8.2014, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9.7.2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 10.7.2014.

Σελίδες