Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Διαβούλευση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών

Αγαπητές /οι συνάδελφοι

Το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει τοποθετηθεί προς διαβούλευση στο forum του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση:

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Π.Π.

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Ο κ. Χ. Τερέζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι οι εκλογές στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώθησαν. Κοσμήτορας της Σχολής για την επόμενη τετραετία 2013-2017 εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, κ. Χρήστος Τερέζης.

Επισυναπτόμενα: 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λογότυπο Πανεπιστημίου

Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Γνωστοποιείται ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 4/24-02-2013 ενέκρινε τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν 4009/11 και της υπ΄ αριθ. 2167/13-02-2013 πράξης του Πρύτανη, ως εξής:

"Διαθεσιμότητα-κινητικότητα ΙΔΑΧ ΔΕ" - ενημέρωση για Π/Ν, εγκύκλιο, πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 
επισυνάπτονται
α) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π/Ν) της 4ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) με τα σχετικά άρθρα 17 και 18,

Σχέδιο Νόμου -- Τρίτη τροπολογία ν.4009/11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Κατατέθηκε στις 7/12/2012 στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
 

Επισυναπτόμενα: 

Αποχώρηση του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιου Π. Σταυρόπουλου από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ομότιμος Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

ΠΑΤΡΑ, 28 Μαρτίου 2012

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Σελίδες