Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Εκλογή Προέδρου Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, του οποίου η θητεία λήγει στις 31.8.2014, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9.7.2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 10.7.2014.

Εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014.

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014.

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και τυχόν επαναληπτικές την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Διευκόλυνση ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές

Θέμα: «Διευκόλυνση των φοιτητών και των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 201

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΓΓ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα,     14  /  4  /2014
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5400

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδια: κα Ελένη Λέκκα    

Η κ. Μαρίνα Κορφιάτη με τον κ. Πρύτανη μετά την ορκωμοσία της

Νέα Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών η κ. Μαρίνα Κορφιάτη.

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 ορκίστηκε ενώπιον του Πρυτάνεως και ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μαρίνα Κορφιάτη.

Διαβούλευση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών

Αγαπητές /οι συνάδελφοι

Το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει τοποθετηθεί προς διαβούλευση στο forum του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση:

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Π.Π.

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες