Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Αποχώρηση του Καθηγητή Πάνου Δ. Γκούμα από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ

Πάτρα, 19/03/2012

Διεξαγωγή εκλογών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Α΄
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
oeup@upatras.gr

9.3.2012

Σύντομα βιογραφικά υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Προς Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Tα Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μας ευρίσκονται αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για το 1ο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνουμε ότι υποψήφιοι για το Συμβούλιο του Ιδρύματος βάσει του Ν. 4009/2011 και  της Αριθ.Φ.120.61/202/111940ε/Β2 Υ.Α. είναι οι εξής συνάδελφοι:

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Α
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
oeup@upatras.gr
 
Πάτρα, 24/01/2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Δήλωση μελών της προηγούμενης Πρυτανικής Αρχής

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Σας κοινοποιώ την επιστολή μελών της προηγούμενης Πρυτανικής Αρχής για ενημέρωσή σας.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης

Επισυναπτόμενα: 

Ενημέρωση περί της μη υπογραφής της διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη

Σας ενημερώνω ότι απείχα από την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 76§1 παρ. γ΄ Ν. 4009/2011 διαπιστωτικής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη έγκριτων συνταγματολόγων και ιδιαίτερα του Καθηγητή κ. Χρυσόγονου όπως κατατέθηκε στο προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων (επισυνάπτεται).

Επισυναπτόμενα: 

Συμμετοχή σε οργανωτική επιτροπή (Άρθ. 76, Ν. 4009/2011)

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
Σας κοινοποιώ την επιστολή μέλους της προηγούμενη Πρυτανικής Αρχής για ενημέρωσή σας.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης
------------------------------------

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες