Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Ο κ. Χ. Τερέζης, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, εξελέγη Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι οι εκλογές στη Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώθησαν. Κοσμήτορας της Σχολής για την επόμενη τετραετία 2013-2017 εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, κ. Χρήστος Τερέζης.

Επισυναπτόμενα: 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λογότυπο Πανεπιστημίου

Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Γνωστοποιείται ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 4/24-02-2013 ενέκρινε τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν 4009/11 και της υπ΄ αριθ. 2167/13-02-2013 πράξης του Πρύτανη, ως εξής:

"Διαθεσιμότητα-κινητικότητα ΙΔΑΧ ΔΕ" - ενημέρωση για Π/Ν, εγκύκλιο, πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 
επισυνάπτονται
α) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π/Ν) της 4ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) με τα σχετικά άρθρα 17 και 18,

Σχέδιο Νόμου -- Τρίτη τροπολογία ν.4009/11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Κατατέθηκε στις 7/12/2012 στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
 

Επισυναπτόμενα: 

Αποχώρηση του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιου Π. Σταυρόπουλου από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ομότιμος Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

ΠΑΤΡΑ, 28 Μαρτίου 2012

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Αποχώρηση του Καθηγητή Πάνου Δ. Γκούμα από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ

Πάτρα, 19/03/2012

Διεξαγωγή εκλογών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Α΄
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
oeup@upatras.gr

9.3.2012

Σύντομα βιογραφικά υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Προς Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Tα Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μας ευρίσκονται αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Σελίδες