Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερήσια Δελτία παρουσίας και Αιτήματα Αδειών προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η, κατά την έναρξη του ωραρίου εργασίας, αποστολή των ημερήσιων Δελτίων Παρουσίας του προσωπικού (μονίμου, Ι.Δ.Α.Χ.

Σελίδες