Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Ανακοίνωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Επισυνάπτεται επιστολή της Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, ενόψει της διενέργειας του 25ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες