Ανακοινώσεις: Διοικητικά θέματα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ.Α' δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 69, που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Ορισµός διερµηνέων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού  για  διορισµό  διερµηνέων,  παρακαλούµε  να  ενηµερώσετε  τα  µέλη  σας,  σ

Ορισµός πραγµατογνωµόνων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα µέλη σας, σε πε

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα συγκροτηθεί για τη χρονική

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  15/7/2016 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών,

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες