Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο την ενημέρωση των διαφόρων κατηγοριών υποψηφίων φοιτητών για τις διαδικασίες εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, παρέχεται μία σύντομη ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής μέσω κατατάξεων.

Ακολουθείστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για την αναλυτική σας ενημέρωση.