Ανακοινώσεις Erasmus+

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επισυναπτόμενα: 

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων για Πρακτική Άσκηση σε ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+).

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ ακαδ. έτους 2020-2021 (μέσω Erasmus+) υποβλήθηκε μία (1) αίτηση.

Επισυναπτόμενα: 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και συναλλαγή με το κοινό (κανόνες ασφαλείας σχετικά με τον Covid 19).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 σε χώρους γραφείων όταν υπάρχει συναλλαγή με το κοινό και βάσει:

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _Παράταση σχεδίου (Call 2019).

Σε συνέχεια της από 29/04/2020 ενημέρωσής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινητικοτήτων του Προγράμματος Erasmus+ ακαδ.

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _Παράταση σχεδίου (Call 2019).

Σε συνέχεια της από 29/04/2020 ενημέρωσής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων σχετικά με τη διαχείριση των κινητικοτήτων του Προγράμματος Erasmus+ ακαδ.

O αντίκτυπος του κορωνοϊού στις ανταλλαγές Erasmus+

To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη.

O αντίκτυπος του κορωνοϊού στις ανταλλαγές Erasmus+

To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη.

Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020 και COVID-19 _ Διαχείριση κινητικοτήτων φοιτητών.

Αναφορικά με τις κινητικότητες Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020 και λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν από τον Covid-19, η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

Σελίδες