Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Πρυτανείας σχετικά με τον Κορωνοϊό Covid 19

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00, Αμφιθέατρο ΑΑ' (ισόγειο Πρυτανείας)

Συμμετοχή Φωτογραφείων στις τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.
Για το πρόγραμμα των Τελετών πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Προκήρυξης για τη δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση 2019-2020

Η Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματος στην αριθμ 4/24-02-2020/2019-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση του προσωπικού, που σύμφωνα με την 25/1550/14-01-2020Προκήρυξη υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση για το τρέχον ακαδημαϊκ

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

06 Απριλίου 2020 - 15 Απριλίου 2020

Συμμετοχή στο Erasmus+ KA103 για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ:ΨΦΦΝ469Β7Θ-ΠΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Διακρίσεις - TRA VISIONS 2020 Senior Researcher Competition for AIR

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σελίδες