Ανακοινώσεις

Συντήρηση και λειτουργία (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ.) τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων XEROX 4110 με S.N. 3521066805, XEROX 4110 με S.N. 3521009534 & XEROX 4110 με S.N. 3521009535 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου για ένα έτος

Συντήρηση και λειτουργία (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ.) τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων XEROX 4110 με S.N. 3521066805, XEROX 4110 με S.N. 3521009534 & XEROX 4110 με S.N. 3521009535 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου για ένα έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

587,14€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

30/5/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Δελτίο Τύπου 32 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των Μελών και την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης κάτω των ορίων για την για την «Ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίο

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των Μελών και την συγκρότ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες