Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                           Πάτρα   26  /  10  / 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ

Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν, διευκρινίζουμε τα εξής:

·         Στον εξωτερικό ανελκυστήρα οι στάσεις είναι ΙΣ, 1ος και στο υπάρχων φρεάτιο ΙΣ,1ος,2ος

Σημαντική Διάκριση για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Σπύρο Πανδή

Σημαντική Διάκριση για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Σπύρο Πανδή

Δελτίο Τύπου (23.10.20)

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΔΑ: 6ΑΛΓ469Β7Θ-ΖΑΜ)

Επισυναπτόμενα: 

Ανοιχτή Επιστολή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προς την Πολιτεία

Ανοιχτή Επιστολή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών προς την Πολιτεία

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Σελίδες