Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ " ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ

  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 30/24-3-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ, Ο ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (FIRE DAMPERS) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(20ης Μαρτίου) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤEΘΗΚΕ ΤO ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

 

Δελτίο Τύπου 27 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης του Δικτύου Τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών"

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/03/2017 και ώρα 08:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26) για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και

Επισυναπτόμενα: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Επί της διακήρυξης με Αρ.Πρωτ.: 290/1183/7567–20/3/2017 «Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017-Φάση Α΄», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Επί της διακήρυξης με Αρ.Πρωτ.: 290/1183/7567–20/3/2017 «Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 2017-Φάση Α΄», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σελίδες