Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 
ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΛΟ ΓΙΑΣ
Στo  πλαίσιo  λειτουργίας  του  Π.Μ.Σ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  τίτλο
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα»,

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»
για την πλήρωση κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΔΠΜΣ "Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμημα Φυσικησ
265 00 – Πατρα
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΔΠΜΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχικών φοιττητών στο ΠΜΣ Σ.Ε.Σ.Ε.

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF PATRAS
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

DEPARTMENT OF PHARMACY

Σελίδες