Ανακοινώσεις

Προκήρυξη υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές σπουδές

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην προκήρυξη του ΙΚΥ για 211 θέσεις σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Αλλαγές:

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Επισυναπτόμενα: 

Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Ε.Θ. σχετικά με την προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016.

Επισυναπτόμενα: 

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ σχετικά με υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2016

Επισυναπτόμενα: 

IBRASIL ERASMUS MUNDUS - υποβολή αιτήσεων για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του προγράμματος IBRASIL ERASMUS MUNDUS , είναι η 13η Μαρτίου 2016.

Σελίδες