Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα υποτροφιών γλώσσας και πολιτισμού Ινδονησίας Darmasiswa.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι φοιτητές του Summer School 2012 του Harvard στο Ναύπλιο

Υποτροφία για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα: Η Εμπειρία

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προκήρυξης της υποτροφίας για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα 

http://www.upatras.gr/index/announcements/calendar/201401/id/1248 

Υποτροφία για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα (Ολυμπία & Ναύπλιο)

Επισυναπτόμενα: 

Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές

 Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη των υποτροφιών των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες υπηκόους  για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ή για θερινό σεμινάριο Γλώσσας και Πολιτισμού κατά το θέρος 2014.

Οριστική καταληκτική ημερομηνία για τις Υποτροφίες Ανδρέα Μεντζελόπουλου για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η νέα οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013.

Σελίδες