Ανακοινώσεις

Υποτροφία για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα (Ολυμπία & Ναύπλιο)

Επισυναπτόμενα: 

Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές

 Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη των υποτροφιών των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες υπηκόους  για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ή για θερινό σεμινάριο Γλώσσας και Πολιτισμού κατά το θέρος 2014.

Οριστική καταληκτική ημερομηνία για τις Υποτροφίες Ανδρέα Μεντζελόπουλου για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η νέα οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013.

Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Η Κυβέρνηση του Ισραήλ επιθυμεί να παράσχει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 22α Νοεμβρίου 2013.

Υποτροφίες της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε Έλληνες υπηκόους για διδακτορικές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών ‘Hong Kong PhD Fellowship Scheme’ αναμένεται να προσφερθούν από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ περισσότερες από 200 υποτροφίες διάρκειας τριών ετών για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στα εκεί πανεπιστήμια. 

Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος: Αναβολή λήξης τρέχουσας προκήρυξης

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης των υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.upatras.gr/index/announcements/id/1160

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για τις υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη (http://www.upatras.gr/index/announcements

Προκήρυξη υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Α. Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές

Σελίδες