Ανακοινώσεις

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας, υποψηφίου για εκπρόπωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας, υποψηφίου για εκπρόπωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες