Ανακοινώσεις

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μπεληγιάννη Γρηγορίου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μπεληγιάννη Γρηγορίου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, υποψηφίου εκπροσώπου της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Βουτσινά Βασιλείου, Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό κ. Βουτσινά Βασιλείου, Καθηγητή Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, υποψηφίου εκπροσώπου της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: