Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019"

Π 1494: Προμήθεια & εγκατάσταση Βιβλιοστασίων Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2019

Προϋπολογισμός: 53.111,68 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27/2/2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 10.00 π.μ 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ι. Ηλιόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ι. Ηλιόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας, υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

Σας ενημερώνουμε ότι λόγων προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για το διάστημα 15-18/2/2019, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  και ημερομηνία αποσφράγισ

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                         Πάτρα  12  / 2  / 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια μονάδων GPS δεκτών για τα καταγραφικά του Σεισμολογικού Δικτύου του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών»

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                Πάτρα  11 /  2  / 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Θέμα:E-MAIL 137, Υποτροφίες της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Ημερομηνία: 2019-01-30 12:25

Αποστολέας:ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ SYN-ENOSIS <syn-enosis@syn-enosis.gr>

Παραλήπτης:

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

From: LATVIA Embassy in Greece [mailto:Embassy.Greece@mfa.gov.lv]
Sent: Monday, January 28, 2019 11:32 AM
To: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Cc: protocol@minedu.gov.gr; dipode

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες