Ανακοινώσεις

Τεύχος Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Τεύχος Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

O αντίκτυπος του κορωνοϊού στις ανταλλαγές Erasmus+

To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη.

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019 »(αριθ. Διακ. 6/20).

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου  και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και  Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο» διάρκειας δύο ετών με δικαίωμα προαίρεση

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου»

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων Πανεπιστημιούπολης Ρίου» για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)  επιπλέον έτος.

Σελίδες