Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19

Ενημέρωση για εξ αποστάσεως μαθήματα

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 24/ 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα   13    / 03 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 16/03/2020

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 16/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005756745 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΤΟ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Copper wires reduced 4x0,65 4x0,65   100 g
2. Silica quartz wool very fine very fine    5 g
3. Tungstic Oxide Granular 0,85-1,7 mm    25 g

Σελίδες