Ανακοινώσεις

Στέγαση Φοιτητών ακαδ. έτους 2019-2020

Γίνεται γνωστό στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να στεγαστούν στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική

ΚΑΕ: 7123Α (Μη κατακυρωθέντα είδη διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η.Υ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018")

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 3 / 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «Aναβάθμιση-Επέκταση του συστήματος ΒMS JOHNSON CONTROLS του εργαστηρίου Πειραματόζωων του Τμήματος Ιατρικής»

  5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  μέχρι και την Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 12:00 

  στο κεντρικό πρωτόκολλο .

Επισυναπτόμενα: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3 / 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3 / 2019-2020

Σελίδες