Ανακοινώσεις

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών

Με χαρά σας ανακοινώνω ότι στην κατάταξη με τους κορυφαίους επιστήμονες του 2020 στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science and Electronics) που δημοσίευσε το Guide2Research συμμετέχουν Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων και από το Πανεπιστήμιο Π

Διακήρυξη 8/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Διακήρυξη  8/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια συσσωρευτών για την υποστήριξη λειτουργίας συστημάτων UPS – H/Z του Πανεπιστημίου Πατρών»

  Π: 1507

  39.946,60€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

 17/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 10-6-2020

Για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος και ενός Ψηφιοποιητή (scanner) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΚΑΕ: 7123Α

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                        Πάτρα   3  /  6  / 2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 10-6-2020

Για παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη του Τμήματος Γεωλογίας για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Γεωλογίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής και
Επιστήμης των Υλικών
στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδες