Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου (18.09.2020)

Αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αναστολή λειτουργία του Ιδρύματος και της δια ζώσης εξεταστικής διαδικασίας, (με εξαίρεση τις εξ αποστάσεως εξετάσεις).

Ανακοίνωση Πρυτανείας - Έντονα καιρικά φαινόμενα

Πάτρα, 17/09/2020

Ανακοίνωση Πρυτανείας

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. λήξης 23-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ: ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 21-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ …………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση:

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19»

   3.000,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Π

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες