Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                Πάτρα    10  /  1  / 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

                                                                                                                                                           ΑΔΑ: 6ΡΟΥ469Β7Θ-ΨΣΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών σε απόφοιτο του Τμήματος Μαθηματικών

Η Ακαδημία Αθηνών στην Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκαμβρίου 2019  (http://www.academyofathens.gr/el/awards/laureates-2019)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ JSTOR

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών ενοτήτων/συλλογών της βάσης δεδομένων JSTOR που θα διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς

βάσης δεδομένων JSTOR

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών ενοτήτων/συλλογών της βάσης δεδομένων JSTOR που θα διατεθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ως και 10-1-2020  λόγω διόρθωσης
των όρων της διακήρυξης με αριθμ. 29/19 που αφορά την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
σύμφωνα με το Π.Δ /μα 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(δυνάμει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες