Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές κληροδοτήματος ''ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ''

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ'αριθμ.

24 Ποδήλατα στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Πανεπιστημιακό Γυμναστηήριο

Παραδόθηκαν 24 Ποδήλατα στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Μετακίνηση, Φυσική δραστηριότητα, Άσκηση και Αναψυχή για τους Φοιτητές, τις Φοιτήτριες και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναζητά ντοκουμέντα που το αφορούν

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που προγραμματίζει, συγκεντρώνει το αρχειακό υλικό που πιθανόν να υπάρχει στις διάφορες μονάδες του Ιδρύματος, αλλά σε υπηρεσίες ή φυσικά πρόσωπα εκτός πανεπιστημιακής κοιν

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης και συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» για ένα

1. Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης και συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» , για ένα χρόνο.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Θ-ΓΓ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα,     14  /  4  /2014
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5400

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδια: κα Ελένη Λέκκα    

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο

~~Πάτρα 11-4-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Σελίδες