Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

~~                                            Πάτρα 11-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. 2610996696

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2013

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλειτουργία Εστιατορίου Φοιτητικής Εστίας

Μετά την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εστιατόριο της Φ.Ε.Π. θα ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Η Σύγκλητος στην αριθ. 15/5.12.13 συνεδρίασή της αποφάσισε οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τους Κοσμήτορες των Σχολών σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα.

Επισυναπτόμενα: 

Αναβολή κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-14

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 13/22.11.2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011.

Συνεδρίαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών 5.12.2013

Πάτρα 5 Δεκεμβρίου 2013

Σελίδες