Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 35.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 _ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3/14

Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια 35.000 περίπου δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) χρόνο.

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Ευχές Πρυτανικών Αρχών

Ο Πρύτανης Γεώργιος Παναγιωτάκης
και 
οι Αναπληρωτές Πρύτανη
Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση, Παντελής Κυπριανός και Νικόλαος Αβούρης, 
Σας εύχονται
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Επισυναπτόμενα: 

Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιστότοπος www.discoveragrinio.gr

“Ανακαλύπτω το Αγρίνιο” από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Δημιουργία Ιστότοπου για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου
www.discoveragrinio.gr

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια υγρού αζώτου και την ενοικίαση τριών δεξαμενών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος».

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια υγρού αζώτου και την ενοικίαση τριών δεξαμενών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος».

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Προγράμματος ERASMUS STUDIES ακαδ. έτους 2014-2015.

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Θέσεις ανά Τμήμα) για τη δράση ERASMUS STUDIES ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 [π.χ.

Σελίδες