Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» αποφάσισε την προκήρυξη 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-20

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη Θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη ΠΜΣ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές»

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει νέες θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

Α. Θεωρητικά Μαθηματικά

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων»

Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοι­νώνουν την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκε

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, τριανταοκτώ (38) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και το 4) Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνου

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ''Χημική Βιολογία''

Τα Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες