Ανακοινώσεις

8η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητισμού του Ιδρύματός μας, τη Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, θα πραγματοποιήσει την 8η ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος Πανεπιστημίου Πατρών προς τον Πρύτανη

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 8/24.5.2013 συνεδρίασή αποφάσισε να εκφράσει ομόφωνα τις ευχαριστίες του προς τον Πρύτανη κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη.

Σελίδες