Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής είκοσι έξι (26) υποψηφίων διδακτόρων.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)» γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για από

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 28-9-2015.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ ''Βιοϊατρικές Επιστήμες''

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρικές Επιστήμες», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ. έτος 2014-2015 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών»

Τα Τμήματα Φυσικής, Επιστήμης των Υλικών, Χημείας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη των Υλικών», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως και είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες