Ανακοινώσεις

Έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2013

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Δεληγιάννη

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Δεληγιάννη, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και τη βαθειά του θλίψη για τη μεγάλη απώλεια του Πανεπιστημιακού Διδασκάλου.

 

Ψήφισμα Πρύτανη για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Δεληγιάννη

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Θεόδωρου Δεληγιάννη, Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος Φυσικής, τιμώντας τη μνήμη του και την προσφορά του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην επιστήμη της Φυσικής
και στην παιδεία γενικότερα,

Σελίδες