Ανακοινώσεις

Πρόχειρος μιεοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων Ιουλίου 2013

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών, οι απονομές Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, κατανεμημένες σε δύο (2) εκδηλώσεις, τις ώρες 10:00 π.μ. και 12:00.

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιουλίου 2013

Την περίοδο 17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα των Ορκωμοσιών του Ιουλίου 2013 επισυνάπτεται.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Σελίδες