Ανακοινώσεις

ERASMUS+ Διμερείς Συμφωνίες - Σχολή Επιστημών Υγείας.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης 05/09/2014.

Erasmus+ Ενημέρωση για την Κινητικότητα για Σπουδές 2014-2015.

Σας επισυνάπτουμε πληροφορίες για το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ και αφορούν την Κινητικότητα για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2015

Το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί για  8o  συνεχόμενο έτος επιστήμονες όλων των βαθμίδων και γνωστικών πεδίων να υποβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων διάρκειας 1 έτους που προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2015.

Προκήρυξη βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών 2014

Στον ιστότοπο www.academyofathens.gr/βραβεία  έχει αναρτηθεί η προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2014, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σελίδες