Ανακοινώσεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Προ-κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής, επέκτασης του Τμήματος Φυσικής και σε όλα

Ψήφισμα Πρυτανικού Συμβουλίου για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Ευσταθίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2012
 

Ψήφισμα Δ.Σ. τμήματος ΗΜ&ΤΥ για την απώλεια του συναδέλφου επ. καθηγητή Κώστα Ευσταθίου

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ. αριθμ.

1st CFP, Global Virtual Conference.

 C a l l    f o r    P a p e r s

Comenius/Grundtvig Courses 2013 Apply for funding now!

 [1]

COMENIUS/GRUNDTVIG COURSES 2013 - PROGRAMME

THE EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS (EOC) is pleased to announce the upcoming TRAINING COURSES, UNDER THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME - COMENIUS AND GRUNDTVIG. The titles, codes and dates of the courses are menioned here
below:

Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Παπαθεοδώρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
 
Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2012

Σελίδες