Ανακοινώσεις

Σίτιση φοιτητών-παράταση ισχύος κάρτας 2012-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Τηλ. 2610997970

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

Υποτροφίες εσωτερικού (ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ)

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες