Ανακοινώσεις

Brokerage Event.

Distinguished Colleagues,

Deadline Extended - CFP: GV-conference 2013.

                 C a l l    f o r    P a p e r s
 
                The 1st Global Virtual Conference
                        (GV-conf 2013)
                      April 8 - 12, 2013

Λογότυπο Πανεπιστημίου

Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Γνωστοποιείται ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 4/24-02-2013 ενέκρινε τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν 4009/11 και της υπ΄ αριθ. 2167/13-02-2013 πράξης του Πρύτανη, ως εξής:

Σελίδες