Ανακοινώσεις

Σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητος

Στην συνεδρίαση της 11/12/12 τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, σε πλήρη απαρτία, συνήλθαν σε σώμα και εξέλεξαν Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κο Χαράλαμπο Γώγο.

Αναβολή εκπαιδευτικής ημερίδας MATLAB

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14-12-12 εκπαιδευτική ημερίδα στο λογισμικό MATLAB
δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας της Ο.Δ.Τ.Π.Ε.

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ" ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης αποθήκευσης "ντουλαπιών" πετρωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Σελίδες