Ανακοινώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39)

Τίτλος διαγωνισμού : Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο Φαρμακευτικής (Κ.39) και τη σύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πάτρα, 7 / 12 / 2012
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
 

"Διαθεσιμότητα-κινητικότητα ΙΔΑΧ ΔΕ" - ενημέρωση για Π/Ν, εγκύκλιο, πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 
επισυνάπτονται
α) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π/Ν) της 4ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) με τα σχετικά άρθρα 17 και 18,

Σχέδιο Νόμου -- Τρίτη τροπολογία ν.4009/11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Κατατέθηκε στις 7/12/2012 στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
 

Επισυναπτόμενα: 

Hosting for Marie Curie Fellows.

Dear Erasmus partner,

We would like to inform you of a new initiative of the University of Ferrara, related to the EU Action "Marie Curie individual fellowships".

Erasmus Partnership Search-Spain.

Please find enclosed Erasmus Partner Search from E  MADRID150.
 

Επισυναπτόμενα: 

CENTERIS 2013 - Conference on ENTERprise Information Systems - Lisbon, Portugal.

CENTERIS 2013  |  Call for Papers
Conference on ENTERprise Information Systems
Lisbon, Portugal, 2013, 23-25 October

 http://centeris.eiswatch.org
 paper submission deadline: 2013, April 15

Σελίδες