Ανακοινώσεις

Έγκριση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2014

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 14/16.12.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2013

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 14/16.12.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Αρμόδιος:

κ. Κωνσταντίνος Αλτανόπουλος

Τηλ.: 2610 997970,

Telefax: 2610 997975

στη μέση η Γ. Αντωνοπούλου, αριστερά της η Γεωργία Μαλαπέτσα και ο Αλέξανδρος Ρασιδάκη, ενώ δεξιά της ο κ.Πιστιόλας, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Agrino και στη συνέχεια φοιτητές του Τμήματος που διακρίθηκαν στον εσωτερικό του διαγωνισμό

1ο και 2ο βραβείο Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Στο διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2013 που υλοποιήθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών κέρδισαν τα πρώτα βραβεία.

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

~~                                            Πάτρα 11-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τηλ. 2610996696

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2013

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναλειτουργία Εστιατορίου Φοιτητικής Εστίας

Μετά την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εστιατόριο της Φ.Ε.Π. θα ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.

Σελίδες