Ανακοινώσεις

International Educational Technology Conference 2013

TASET ORGANIZES IETC 2013 CONFERENCE

 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE
IETC 2013
KUALA LUMPUR - MALAYSIA

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 29 - Νοέμβριος 2012).

Σας ενημερώνουμε ότι το 29ο τεύχος του δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νοέμβριος 2012) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013". Εγχειρίδιο με Βέλτιστες Πρακτικές Δράσεων του Προγράμματος.

Σας γνωρίζουμε ότι το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βέλτιστες πρακτικές των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013" έχει αναρτηθεί κα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη διδασκοντων του Τμήματος Χημείας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β436469Β7Θ-6Δ9
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδες