Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 24/ 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα   13    / 03 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 16/03/2020

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 16/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005756745 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΤΟ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Copper wires reduced 4x0,65 4x0,65   100 g
2. Silica quartz wool very fine very fine    5 g
3. Tungstic Oxide Granular 0,85-1,7 mm    25 g

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΤΜΗΜΑ Ιατρικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματόζωων
του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

Microscope slides, glass, 46x28mm, 2mm thick, grounded edges. Should be produced from low-tension raw material of an adequate thickness to avoid breakage.

Σελίδες