Ανακοινώσεις

Συγχαρητήρια Ανακοίνωση

Θερμά συγχαρητήρια στον απόφοιτο του Πανεπιστημίου Πατρών από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΑΔΑ: 65Ε1469Β7Θ-ΣΣΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1525

  22.320,00€ συμπεπιλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει την 15/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (18.12.20)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17/12/20)

Πάτρα, 17/12/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσταση Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο

Σελίδες