Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

~~Πάτρα 17-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ορθή επανάληψη έγκρισης 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 14/16.12.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κτίριο Διοίκησης Α του ΠΠ

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα αλλιώς!

Η πανεπιστημιακή κοινότητα δείχνει την αλληλεγγύη της και βοηθάει τα παιδιά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/13 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/13

 

1. Δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υδραυλικών επεμβάσεων – συντηρήσεων.

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Επισυναπτόμενα: 

Έγκριση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2014

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 14/16.12.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2013

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 14/16.12.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Αρμόδιος:

κ. Κωνσταντίνος Αλτανόπουλος

Τηλ.: 2610 997970,

Telefax: 2610 997975

Σελίδες