Ανακοινώσεις

Ερωτηματολόγιο για το "Πράσινο" Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει δημιουργήσει ερωτηματολόγιο για μια πρώτη αξιολόγηση των προσπαθειών/ενεργειών που αφορούν στο "Πράσινο Πανεπιστήμιο".

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών-Λήξη Υποβολής Δικαιολογητικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Τηλ. 2610997970

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυναπτόμενα: 

Άρθρα με τη διεθνή διάκριση Key Scientific Articles από την Global Medical Discovery

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διάκριση Τμ. Βιολογίας στην ανάπτυξη φαρμάκων και προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας

Προς ερευνητική κοινότητα

Συγχαίρουμε τον συνάδελφο κ. Γεωργίου και τους συνεργάτες του για διάκριση στην ανάπτυξη φαρμάκων και προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας.

Ν. Αβούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
 

Συνάντηση με θέμα: Western Balkans Platform on Education and Training.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα: «Western Balkans Platform on Education and Training: Cooperation Opportunities in Erasmus+» που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EACEA) στην Αθήνα 17-18 Ιανουαρίου 2014.

Επισυναπτόμενα: 

Απόφαση Διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου της Συνόδου Πρυτάνεων, Αθήνα 22.1.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Αθήνα, 22-1-2014

Σίτιση Φοιτητών Αγρινίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα που εδρεύουν στην Πόλη του Αγρινίου, να επισπεύσουν την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισής τους .
Νέα Προθεσμία λήξης υποβολής δικαιολογητικών: 10-02-2014

Σελίδες