Ανακοινώσεις

Διεθνής διάκριση για τον κ. Ν. Καραμάνο, Καθηγητή Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας

Επιλογή μέλους ΔΕΠ σε Editorial Boards: μια σημαντική επιτυχία της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστήμιο Πατρών που προβάλει το Τμήμα Χημείας και την Ελλάδα Διεθνώς

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Ψήφισμα Συγκλήτου για το σχέδιο"ΑΘΗΝΑ"

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 491/20.12.2012 έκτακτη συνεδρίασή της συζήτησε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και δηλώνει:

Επισυναπτόμενα: 

Ορθή επανάληψη διακήρυξης "Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft"

Επισυνάπτεται ορθή επανάληψη της διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού microsoft για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανανλεωση αδειών χρήσης λογισμικού microsoft για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.
Προϋπολογισμός : 42.992,20€ συμπ. του ΦΠΑ
Ημερομηνία διενέργειας : Πέμπετη 27.12.2012
 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες