Ανακοινώσεις

Internship at P&G

Dear Colleagues,
 

Εκλογή εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παν/μίου Πατρών,

Στην συνεδρίαση της 27/11/12 τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε πλήρη απαρτία εξέλεξαν  τα παρακάτω εξωτερικά μέλη:

Ενημέρωση για το σχέδιο Αθηνά

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Call for Abstracts - 2nd Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing - Lisbon - June 26-29, 2013

 
Call for Abstracts
DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS: Dec 15, 2012

Σελίδες