Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ" ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης αποθήκευσης "ντουλαπιών" πετρωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Προ-κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής, επέκτασης του Τμήματος Φυσικής και σε όλα

Ψήφισμα Πρυτανικού Συμβουλίου για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Ευσταθίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2012
 

Ψήφισμα Δ.Σ. τμήματος ΗΜ&ΤΥ για την απώλεια του συναδέλφου επ. καθηγητή Κώστα Ευσταθίου

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ. αριθμ.

1st CFP, Global Virtual Conference.

 C a l l    f o r    P a p e r s

Σελίδες