Ανακοινώσεις

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Αποφάσεις Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

                                                             Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013                                                                                                  

Επισυναπτόμενα: 
Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

Πάτρα 26/09/2013

 

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοταντιγραφικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος. - αρ.διακ. 7/13

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του προγραμματισμένου "Δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος με αρ.

Ορθή Επανάληψη _Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και την Αποκατάσταση βλαβών και Λειτουργία των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του προσραμματισμένου "Δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών και Λειτουργία των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος" , που ήταν για τις 26/9/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., ματαιώ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια & εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στους κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης" που ήταν να διενεργηθ

Ομόφωνο ψήφισμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων για το θέμα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αγρίνιο 23 Σεπτεμβρίου 2013

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την κατάργηση 118 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων Μόνιμου και ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και μετάθεση έναρξης μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

 

Λογότυπος ΠΠ

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης (23/9/2013), σας γνωρίζουμε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται μέχρι και 27/9/2013.

Σελίδες