Ανακοινώσεις

Comenius/Grundtvig Courses 2013 Apply for funding now!

 [1]

COMENIUS/GRUNDTVIG COURSES 2013 - PROGRAMME

THE EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS (EOC) is pleased to announce the upcoming TRAINING COURSES, UNDER THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME - COMENIUS AND GRUNDTVIG. The titles, codes and dates of the courses are menioned here
below:

Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Παπαθεοδώρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
 
Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2012

Άγγελμα για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Σ. Παπαθεοδώρου

Με το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του αγαπητού συναδέλφου Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Σ. Παπαθεοδώρου, συνεκλήθη σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) και αποφάσισε τα εξής:

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39)

Τίτλος διαγωνισμού : Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο Φαρμακευτικής (Κ.39) και τη σύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πάτρα, 7 / 12 / 2012
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
 

"Διαθεσιμότητα-κινητικότητα ΙΔΑΧ ΔΕ" - ενημέρωση για Π/Ν, εγκύκλιο, πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 
επισυνάπτονται
α) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π/Ν) της 4ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012) με τα σχετικά άρθρα 17 και 18,

Σχέδιο Νόμου -- Τρίτη τροπολογία ν.4009/11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Κατατέθηκε στις 7/12/2012 στη Βουλή, το σχέδιο νόμου με τίτλο "Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".
 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες