Ανακοινώσεις

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ κ.α."

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου

                            

Πάτρα 5-9-2013

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία για φοιτητές με αναπηρία - Υπενθύμιση.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις φοιτητών με αναπηρίες έχουν καταληκτική ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2013.

Τα έντυπα αιτήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα μας:

ERASMUS Placement offer.

Yvonne Schnocks

ERASMUS Hochschule-Wirtschaft, Intensivprogramme,

Europa macht Schule, Europass/Referat 603

 

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

DAAD - German Academic Exchange Service

Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit

Placement Offer - IMT Galler (IMT SPACE LTD) - UK.

Please find attached a placement offer for ‘IMT Gallery (IMT SPACE LIMITED)’ based in London, UK.

For further information and to apply, please contact: Lindsay Friend- lindsay@imagemusictext.com

 

Ημερομηνίες εγγραφών πρωτοετών φοιτητών

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα αποτελέσματα εισαγωγής των κατηγοριών αποφοίτων Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), με τη γενική σειρά εισαγωγής, ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού)

Σελίδες