Ανακοινώσεις

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στην Αυστρία.

Επισυναπτόμενα: 

Θέση πρακτικής άσκησης στη Μάλτα.

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης για προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού στη Βόννη, Γερμανία.

Η Εταιρία “Treelogics Consulting” επιθυμεί να απασχολήσει Έλληνες φοιτητές για πρακτική άσκηση. Η εταιρία 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες