Ανακοινώσεις

Hosting for Marie Curie Fellows.

Dear Erasmus partner,

We would like to inform you of a new initiative of the University of Ferrara, related to the EU Action "Marie Curie individual fellowships".

Erasmus Partnership Search-Spain.

Please find enclosed Erasmus Partner Search from E  MADRID150.
 

Επισυναπτόμενα: 

CENTERIS 2013 - Conference on ENTERprise Information Systems - Lisbon, Portugal.

CENTERIS 2013  |  Call for Papers
Conference on ENTERprise Information Systems
Lisbon, Portugal, 2013, 23-25 October

 http://centeris.eiswatch.org
 paper submission deadline: 2013, April 15

ERASMUS CONGRESS AND EXHIBITION - ERACON 2013.

 

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Slovakia.

Please find attached a placement offer in the field of      marketing   ,   management , media, strategy m arketing, project management

Επισυναπτόμενα: 

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Hungary.

This Erasmus placement offer is primarily aimed at candidates with fluent german language knowledge. Details can be found in the attached document.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες