Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος για τη  διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρακτικό Συμβουλίου Ιδρύματος (αριθ. συν. 20/13.6.2014) που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας παραθέτουμε για ενημέρωσή σας το αριθ. 20/13.6.2014 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος, μετά του συνημμένου σε αυτό παραρτήματος συναντήσεων με όλους τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Ορκωμοσίες προπτυχιακών φοιτητών / απονομές μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων

Επισυνάπτεται πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014) αλλά και απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες