Ανακοινώσεις

Στη Δρ. Μαριάνθη Γεωργίτση, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, το Ελληνικό Βραβείο 2012 στις Βιοεπιστήμες της L'Oreal - Unesco «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη»

Συγχαίρουμε θερμά τη μεταδιδάκτορα κα Μαριάνθη Γεωργίτση που εργάζεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής για τη βράβευσή της με το βραβείο UNESCO-L’OREAL -2012 στον τομέα των Βιοεπιστημών.

Διοργάνωση ημερίδας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus», με στόχο να ενημερωθεί το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις δ

Serbia - Opportunities for Cooperation.

Επισυνάπτεται συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σερβίας, τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Tempus και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και προτεινόμενοι τομείς συνεργασίας, ενόψει της 6ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια Tempus που αναμένεται να δημοσιευθεί ως τα τέ

Επισυναπτόμενα: 

Θέσεις εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Ανακοίνωση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Internship at P&G

Dear Colleagues,
 

Εκλογή εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παν/μίου Πατρών,

Στην συνεδρίαση της 27/11/12 τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σε πλήρη απαρτία εξέλεξαν  τα παρακάτω εξωτερικά μέλη:

Ενημέρωση για το σχέδιο Αθηνά

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σελίδες