Ανακοινώσεις

Δωρεάν Σίτιση - Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Τηλ. 2610997970

Τelefax: 2610 997975

E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

Οι φοιτητές του Summer School 2012 του Harvard στο Ναύπλιο

Υποτροφία για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα: Η Εμπειρία

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προκήρυξης της υποτροφίας για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα 

http://www.upatras.gr/index/announcements/calendar/201401/id/1248 

Διαβούλευση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών

Αγαπητές /οι συνάδελφοι

Το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει τοποθετηθεί προς διαβούλευση στο forum του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση:

Application procedure Berkeley Exchange Programme 2014/2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφερόμενη υποτροφία μπορείτε να αναζητήσετε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

-Ειδικό Γραφείο Παροχής
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Υγείας

 

                                                                       Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σελίδες