Ανακοινώσεις

Youth on the Move - Patra

Αγαπητοί συνεργάτες,
 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια IP τηλεφωνίας_Διευκρινίσεις - Ορθή επανάληψη

Σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό γαι την προμήθεια IP τηλεφωνίας, ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σας διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 3 "Αντικείμενο παρούσας προμήθειας" οι ορθές ποσότητες είναι οι παρακάτω:
 

Πρόσκληση Εθελοντών για την 3η Δεδροφύτευση του Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Ενημέρωση για το θέμα της περιουσίας των Πανεπιστημίων

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
 

Άγονη και η δεύτερη εκλογική διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H εκλογική διαδικασία της 24ης Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών  απέβη άγονη, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας της διεξαγωγής της, σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ο Πρύτανης
Γ. Παναγιωτάκης

Άγονη η πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εκλογική διαδικασία της 22ας Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών  απέβη άγονη, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας της διεξαγωγής της (επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής).

Ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων, Λαύριο 20.10.2012

Στο σχετικό ιστότοπο έχει αναρτηθεί το ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο, στις 20 Οκτωβρίου 2012.
 

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την αξιοποίηση της περιουσίας του

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
 
Σας κοινοποιούμε το σημερινό ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας.
 
 
Ο Πρύτανης
 
Γ. Παναγιωτάκης
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σελίδες