Ανακοινώσεις

ELETO - 9th Conference "Hellenic Language and Terminology", Athens, 7-9 November 2013.

Αγαπητοί Φίλοι της Ορολογίας,

LLP / Erasmus για Σπουδές 2013-2014.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Ημερομηνία διενέργειας : 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρσκευή, ώρα 10 π.μ.
Προϋπολογισμός : 10.947,00 € συμπ. του ΦΠΑ
 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες